Проектування будівництва нових, реконструкції та технічного переоснащення діючих вугільних шахт.
Виконання проектів вентиляторних і підйомних пристроїв, підземних комплексів водовідливів, електропідстанцій, приствольних дворів, складів вибухових матеріалів.
Техніко-економічні обґрунтування будівництва нових шахт, реконструкція та переоснащення діючих шахт.
Створення проектів об'єктів поверхні шахт, аварійних складів, породних відвалів.
Виконання інженерно-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань для зведення об'єктів різного призначення.
Виконання генпланів подальшого розвитку шахт.
Обстеження та паспортизація будівель та споруд.